1. konferencia celostného zdravia

Tvorcom myšlienky zorganizovať 1. konferenciu celostného zdravia na Slovensku je Ján Hubinský. Uskutočnila sa 12. novembra 2022 v Košiciach v hoteli Košice a diváci ju mohli sledovať aj online.

Pozvanie prijali vzácni hostia a prednášajúci MUDr. Igor Bukovský a MUDr. Štefan Košlík, CSc. Vystúpil aj Ján Hubinský a Ľubomír Slejzák.

Niektoré zaujímavé ukážky z prednášok a viac informácií o 1. konferencii celostného zdravia tu nájdete už čoskoro. Stránka sa práve aktualizuje.

Témy prednášok

1. konferencia celostného zdravia
1. konferencia celostného zdravia
1. konferencia celostného zdravia

Fotografie z 1. konferencie celostného zdravia