O nás

Naše združenie prináša osvetu zdravia, zdravého životného štýlu a zdravého myslenia, ktoré sú dôležité pre správne rozhodovanie ľudí. Je podľa nás nevyhnutné naučiť sa orientovať v tom, čo je pre nás v dnešnom svete prospešné a čo nie. Postupne precitáme do reality, kde zisťujeme, že svet, v ktorom žijeme, nie je ani zďaleka takým ideálnym, za aký sme ho považovali.

Aktivity OZ ZDRAVIE ĽUĎOM sú trochu iné, ako sme bežne naučení. Vzdelávame ľudí o tom, ako odhaľovať klamstvá a manipulácie v tom, čo nás učia o našej histórii, v tom, čo nám hovoria o (p)otrave, ktorú nám ponúkajú ako bežnú a aj v tom, ako rafinovane odkláňajú našu pozornosť od tradícií našich predkov a od zachovania etiky v zdravej spoločnosti suverénnych Živých ľudí. Mnohým ľuďom nezáleží na našej suverenite, slobode, zdraví, šťastí, spokojnosti a radosti, pre ktoré sme sa narodili a na ktoré máme svoje prirodzené ľudské práva.

Našimi spolu-projektami sú aj klinika celostného zdravia v Nitre, ako aj projekt zdravej výživy, reštaurácie založenej na báze celistvej rastlinnej stravy. Spoluzakladateľmi OZ ZDRAVIE ĽUĎOM sú Ján Hubinský a Zuzana Košturiaková. Združenie vzniklo v roku 2020.


/www.janhubinsky.sk/